Obchodní podmínky cestovní služby třetích stran

Naše webová adresa je: https://bookinghotel.cz/

Naše telefonní číslo: +420 724 621 226

Naše e-mailová adresa: ahoj@bookinghotel.cz

Těmito obchodními podmínkami se řídí právně závazný vztah mezi námi, provozovatelem internetového portálu „bookinghotel.cz“ je eShopper Czech s.r.o., se sídlem Valečovská 837/1, 190 00 Praha 9, identifikační číslo: 10843906, DIČ: CZ10843906, zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 349387 (dále jen „bookinghotel.cz„,„my“,„naše“,„nás,“ “CA,” “Cestovní agentura,” “Subjekt,” “eShopper Czech s.r.o.,”“Váš Obchodní partner,”) a Vámi jakožto naším zákazníkem (dále jen „Uživatel“, „Kupující“, „Zákazník“,„Vy“,„Váš“,„Vás“); („Uživatel“, „Kupující“, „Zákazník“,„Vy“,„Váš“,„Vás“„ může odkazovat rovněž na kteréhokoli cestujícího/ uživatele zakoupené služby.

 

Jak funguje naše stránka?

Na této webové stránce poskytuje bookinghotel.cz online reklamní a marketingovou platformu, jejímž prostřednictvím naši dodavatelé zajišťují vybrané druhy cestovních služeb. Jedná se zejména o nabídku dočasného ubytování (například hotely, motely, hostely, penziony atd.), letenky, transfery, výlety a další služby.

Uživatelé mají přístup k informacím o produktech a službách třetích stran souvisejících s cestováním a turistikou na webových stránkách bookinghotel.cz a v určitých případech mohou také provádět rezervace a nakupovat tyto produkty a služby od příslušných dodavatelů.

Uživatelé webových stránek mohou hledat, porovnávat, vybírat a akceptovat nabídku, která nejlépe vyhovuje, a nakonec provést rezervaci u dodavatele požadované služby.  Po dokončení rezervace na stránce poskytovatele služby vzniká přímý smluvní vztah (právně závazný) s dodavatelem služby, u kterého byla rezervace provedena.  Jakmile provedete rezervaci, dodavatel služeb uskutečněnou rezervaci potvrdí zasláním potvrzovacího e-mailu nebo jakýmkoli jiným komunikačním kanálem zřízeným společností  poskytovatele služeb v jeho podmínkách.

Informace dostupné na našich webových stránkách jsou založeny na informacích, které nám poskytují dodavatelé služeb.

Smluvní vztah vzniká přímo mezi Vámi a poskytovatelem služby.

Budete potřebovat debetní/kreditní kartu pro úspěšnou rezervaci cestovní služby.

Zájezdy na Dovolena.cz: Subjektem, poskytujícím zájezd, cestovní službu, nebo třetí osobou, poskytují zájezd nebo cestovní služby je v těchto Obchodních podmínkách myšlena osoba, která pořádá, organizuje a poskytuje veškeré služby související se zájezdem a je tak oprávněna činit, je řádně pojištěna a splňuje zákonné předpoklady pro tuto činnost a jsou jí zejména: cestovní kanceláře, hotely, penziony, welness centra, zábavní parky, sportovní areály, koupaliště, muzea, divadla, kina a jiné subjekty kulturního, sportovního, relaxačního využití, půjčovny vozidel jiné obdobné subjekty.

Cestovní služby si u nás objednáváte za stejnou cenu a podmínek jako u zastupovaného subjektu, včetně případných slev a věrnostních programů.

 

Jaká je odpovědnost za škody?

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Neodpovídáme za žádnou škodu, újmu či ztrátu, která Vám v souvislosti s přepravou, pobytem, užitím nebo zakoupením služby vznikne v důsledku jednání či opomenutí smluvního dodavatele nebo třetích osob.

Neodpovídáme ani za žádnou škodu, újmu či ztrátu, která Vám vznikne v důsledku Vašeho vlastního jednání či opomenutí, které bylo učiněno v rozporu s obchodními podmínkami poskytovatele služby.

Jaké máme hlavní dodavatele služeb?

Službu online rezervace ubytování a obsah poskytovaný prostřednictvím této webové stránky provozuje a dodává společnost Booking.com, Hotellook.com a řídí se podmínkami těchto subjektů, které musí uživatelé při rezervaci přijmout.  Navíc jakýkoli jiný produkt nebo cestovní služba poskytovaná tímto dodavatelem na této webové stránce se bude také řídit jeho podmínkami. Hotely a jiná krátkodobá ubytování jsou předmětem dostupnosti a jednotlivé podmínky se mohou lišit. Cena ubytování může být zvýšena o poplatky účtované místními autoritami (např. městskou daň), který hradíte na místě.  Zakoupením služeb ubytování potvrzujete souhlas a porozumění smluvních podmínek.

Online rezervace letenek, rezervace letů a obsah poskytovaný prostřednictvím této webové stránky provozuje a dodává společnost Go Travel Un Limited, a Hong Kong corporation (registration No. 1658681), Kiwi.com s.r.o., IČ: 29352886, pelicantravel.com s.r.o., IČ: 35897821 a řídí se podmínkami tohoto subjektu, které musí uživatelé při rezervaci přijmout. Navíc jakýkoli jiný produkt nebo cestovní služba poskytovaná tímto dodavatelem na této webové stránce se bude také řídit jeho podmínkami.  Z těchto důvodů víte a souhlasíte s tím, že uzavírání smluv o tomto typu služeb probíhá přímo se společností Go Travel Un Limited, a Hong Kong corporation (registration No. 1658681), Kiwi.com s.r.o., IČO: 29352886, pelicantravel.com s.r.o., IČ: 35897821 za jejích podmínek, které vám tento subjekt dá k dispozici před uzavřením smlouvy o provedené službě.

Službu online aktivit v destinaci a obsah poskytovaný prostřednictvím této webové stránky provozuje a dodává společnost GetYourGuide AG a řídí se podmínkami této entity, které musí uživatelé přijmout při rezervaci. Zakoupením služeb potvrzujete souhlas a porozumění smluvních podmínek.

Službu online rezervace transferu a taxi služeb a obsah poskytovaný prostřednictvím této webové stránky provozuje a dodává společnost IT Travel LP (registration number in the UK: SL24264) pod názvem Kiwitaxi.com, a řídí se podmínkami této entity, které musí uživatelé přijmout při rezervaci. Zakoupením služeb potvrzujete souhlas a porozumění smluvních podmínek.

Službu online půjčování aut a obsah poskytovaný prostřednictvím této webové stránky provozuje a dodává společnost Rentalcars.com a řídí se smluvními podmínkami tohoto subjektu, které musí uživatelé přijmout při rezervaci. Navíc jakýkoli jiný produkt nebo cestovní služba poskytovaná tímto dodavatelem na této webové stránce se bude také řídit jeho podmínkami.

Službu dovolená i a obsah poskytovaný prostřednictvím této webové stránky provozuje a dodává společnost STUDENT AGENCY TRAVEL k.s., IČO: 08120803 a řídí se podmínkami této entity, které musí uživatelé přijmout při rezervaci.

Ostatní nabízené online služby i obsah poskytovaný prostřednictvím této webové stránky provozují a dodávají partneři na které budete/můžete být přesměrováni pro dokončení koupě/ rezervace. Cestovní služby se řídí podmínkami těchto subjektů, které musí uživatelé při rezervaci přijmout. Navíc jakýkoli jiný produkt nebo cestovní služba poskytovaná tímto dodavatelem na této webové stránce se bude také řídit jeho podmínkami.

Odkud pocházejí fotografie na našem webu?

Všechny fotografie a videa na webu bookinghotel.cz jsou s volnou licencí od těchto dodavatelů: Pexels.comUnsplash.com a v některých případech se zakoupenou licencí od Adobe Stock.

Pobyty
Lety
Pojištění
Transfer